Web sitemize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Hatırlatmak isteriz ki; web sitemize erişerek bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.


1. Hizmetin Tanımı
www.lokalplants.com, siteye erişerek üyelik işlemlerini tamamlayan kişilere Internet üzerinden yemek siparişi verme imkânı ve usulüne uygun verilen sipariş üzerine paket servis hizmeti sağlayan bir web sitesidir.

2. Üyelik İşlemleri
www.lokalplants.com’
un sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için üyelik zorunludur. Üyelik için siteye erişen kullanıcı bir e-posta adresini “kullanıcı adı” olarak tanımlar ve bir 'şifre' belirler. Kullanıcı adı (e-posta adresi) üyeye özel olup, aynı kullanıcı adı (e-posta adresi) aynı anda birden fazla farklı üyeye verilmez.

“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinen bir bilgidir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır.

www.lokalplants.com şifre kullanımından doğacak sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

www.lokalplants.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü kişi veya şirketlerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapmaz.

Lokal Plants, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için üye’ye ait ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verileri işleyecek olup üye, işbu sözleşmeyle birlikte elektronik ortamda ve aynı alanda kendisine sunulan kişisel verilerle ilgili aydınlatma metnini okuduğunu beyan ve kabul eder.

3. Ürün Teslimatı
www.lokalplants.com tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri siparişinde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

4. Üyenin Yükümlülükleri
Üye;

a. www.lokalplants.com web sitesinde yer alan kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
b. “Kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
c. Mal teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
d. www.lokalplants.com tarafından verilen hizmetlerin ve kullanılan yazılımların telif hakkının www.lokalplants.com’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltıp, dağıtmayacağını,
e. www.lokalplants.com kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamının kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, hizmetin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.lokalplants.com’den tazminat talep etmemeyi,
f. www.lokalplants.com’d
an izin almadan www.lokalplants.com hizmetlerini ticari amaç ya da reklâm amacıyla kullanmamayı,
g. www.lokalplants.com hizmetlerinden faydalandığı esnada www.lokalplants.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.lokalplants.com’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
h. www.lokalplants.com’de sunulan hizmetlere www.lokalplants.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.lokalplants.com’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
i. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
j. www.lokalplants.com sistemine veya diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
k. www.lokalplants.com’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, işbu şartlara aykırı davranış halinde www.lokalplants.com’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,5. www.lokalplants.com’nin yetkileri


a. www.lokalplants.com’nin satışları, o anda geçerli olan menülerinin mevcudiyetiyle sınırlıdır. www.lokalplants.com ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesi www.lokalplants.com ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt ettiği manasına gelmez.
b. www.lokalplants.com satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini her zaman, önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde www.lokalplants.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
c. www.lokalplants.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
d. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.lokalplants.com’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir ön bildirim yükümlülüğü veya bundan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır.
e. Kullanıcıların ve üyelerin www.lokalplants.com üzerinden verecekleri bilgiler aynı zamanda Web Sitesi’nin kullanımını geliştirmek, üyelerle iletişim sağlanması, şirket içi gereksinimler için ve hukuki açıdan gerekli olduğu durumlarda www.lokalplants.com tarafından kullanılabilecektir. Bu bilgiler, www.lokalplants.com çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle üyenin siparişinin iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşılabilir ya da üyenin Web Sitesi’ni kullanımının analizinde ve desteğinde kullanılabilir.
f. Aksi üye tarafından talep edilmediği takdirde www.lokalplants.com verdiği hizmetin kalitesini ve üyelerinin memnuniyetini arttırmak amacıyla üyelerine ürünleri, hizmetleri, indirimleri, promosyon ve kampanyaları hakkında kısa mesaj (SMS) veya e-posta yoluyla duyurular gönderebilir.
g. www.lokalplants.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
h. www.lokalplants.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. www.lokalplants.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
i. Kullanıcı adı ve şifresi www.lokalplants.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. www.lokalplants.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
j. www.lokalplants.com kendi ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. www.lokalplants.com kayıtlarının geçerliliği
Üyeler bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.lokalplants.com’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. madde hükmü anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Fesih
www.lokalplants.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

9. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10. Yürürlük
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, üye olarak sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR